WITAMY W OLMEX KMB

sKOMPENSUJ MOC BIERNĄ
OBNIŻAJĄC KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ – OBNIŻASZ EMISJĘ CO2
POMAGAJĄC SOBIE – POMAGASZ ŚRODOWISKU

BĄDŹ PROEKEOLOGICZNY


NASZA OFERTA

Sprzedaż podzespołów i aparatury:


- kondensatory nn
- kondensatory SN
- dławiki ochronne/blokujące
- dławiki ograniczające prądy łączeniowe SN
- dławiki indukcyjne, kompensacja moc biernej    pojemnościowej nn, SN
- regulatory mocy biernej cos fi
- styczniki do łączenia pojemności
- łączniki tyrystorowe
- kompensacja biegu jałowego transformatorów
- osprzęt elektrotechniczny

Produkcja i sprzedaż urządzeń do kompensacji mocy biernej:

- baterie kondensatorów
- baterie dławików
- baterie hybrydowe pojemnościowo-indukcyjne
- generatory SVG
- kompensatory aktywne
- filtry aktywne AHF, APF

Dobór i projektowanie układów kompensacji i instalacji:

- dobór układów kompensacji na podstawie    własnych pomiarów
- dobór układów kompensacji na podstawie faktur    za energię elektryczną / 15 minutowych profili    mocy
- projektowanie baterii kondensatorów nn, SN i WN
- projektowanie baterii dławików nn i SN
- projektowanie instalacji przyłączeniowych dla    układów kompensacji
- projektowanie pól zasilających
- uzyskanie dokumentacji formalno - prawnej

Pomiary parametrów jakościowych sieci zasilającej oraz odbiorczej:

- pomiary jakości energii elektrycznej zgodnie z    normą PN-EN 50160
- pomiary i analizy zasilania zakładów w zakresie    monitorowania przepięć, przetężeń, wskaźnika    migotania światła itp.
- pomiary i analizy związane z doborem urządzeń    do kompensacji mocy biernej w zakresie:
    * poziomu mocy biernej
    * zmienności obciążenia
    * poziomu wyższych harmonicznych
    * możliwości wystąpienia zjawisk rezonansowych       itp.

Diagnostyka i serwis urządzeń kompensacyjnych:


- przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne
- diagnostyka
- naprawy
- remonty i modernizacje
- rozbudowy
- konfiguracja regulatorów mocy
- wsparcie techniczne
- montaż urządzeń na obiekcie
- uruchomienie / prace rozruchowe

Monitoring i zdalna komunikacja z urządzeniami kompensacyjnymi:

- możliwość zdalnego monitoringu urządzeń    kompensacyjnych przez 24h online
- zdalny dostęp do urządzeń – konfiguracja,    zdarzenia, alarmy
- możliwość zlecenia monitoringi i nadzoru nad    urządzeniem kompensacyjnymi (z gwarancją    utrzymania poziomu skompensowania mocy)

NASZE REALIZACJE

© OLMEX KMB Sp. z o.o. All Rights Reserved.