Obniżenie kosztów energii elektrycznej w obwodach administracyjnych poprzez kompensację dwukierunkową (indukcyjno-pojemnościową) mocy biernej kompensatorem SVG.

Inż. Marek Iwanicki – Dyrektor ds. Produkcji i Usług OLMEX KMB Sp. z o.o. Wzrost cen energii zmusza administratorów obiektów do szukania sposobów obniżania kosztów na fakturach za energie elektryczną. W pierwszej kolejności należy przeanalizować odbiorniki energii elektrycznej zasilane z rozdzielnic administracyjnych. W obiektach wielorodzinnych są to najczęściej: oświetlenie na klatkach schodowych, oświetlenie w piwnicach […]