Baterie kondensatorów do kompensacji grupowej i centralnej

Baterie kondensatorów mogą być wykonane na kilka sposobów: wnętrzowo, napowietrznie, w obudowie lub na stelażu. Służą one do kompensacji mocy biernej. Posiadają moc znamionową od 3 kV do 30 kV. Specjalny regulator baterii kondensatorów steruje pracą urządzenia. Jest on niezbędnym elementem wyposażenia. W praktyce regulator baterii kondensatorów automatycznie dobiera określoną moc znamionową w sieci w zależności od zapotrzebowania. Regulator baterii kondensatorów samodzielnie aktywuje wymaganą liczbę członów baterii. W ten sposób ustawia współczynnik mocy na odpowiednim poziomie. Aby urządzenie działało sprawnie, ważny jest odpowiedni dobór baterii kondensatorów. Źle dobrane akcesorium może wiązać się m.in. z uszkodzeniem układu. Regulator baterii kondensatorów poza współczynnikiem mocy biernej wskazuje też inne parametry, np. częstotliwość napięcia sieciowego czy prąd w fazie pomiarowej. Niemniej jednak regulator baterii kondensatorów działa w oparciu o pomiar mocy czynnej i biernej. Efektywnie kompensuje moc do poziomu wymaganego przez dostawcę energii. Od odpowiedniego doboru baterii kondensatorów zależy jakość wykonywanej pracy.

REGULOWANE AUTOMATYCZNIE BATERIE KONDENSATORÓW

Docelowo, baterie składają się z kondensatorów w układzie podwójnej gwiazdy oraz przekładnika prądowego w łączeniu międzygwiazdowym i przekładników napięciowych rozładowczych. Dodatkowo, baterie kondensatorów wyposażone są w osprzęt pomocniczy, czyli dławiki ochronne i ograniczające prądy łączeniowe, ograniczniki przepięć oraz wkładki bezpiecznikowe średniego napięcia. Urządzenie posiada stopień ochrony od IP00 do IP54. Dobór baterii kondensatorów zależy od możliwych w instalacji przeciążeń prądowych i napięciowych, na jakie jest narażona. Dopuszczalne dla urządzenia przeciążenia rozpisane są w tabeli z danymi technicznymi. Baterie kondensatorów „produkują” moc bierną pojemnościową. Jednostką określającą wartość mocy jest kilowar. Baterie kondensatorów są polecane wszystkim odbiorcom, którzy są rozliczani za ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej. Regulator baterii kondensatorów służy do sterowania kompensacji mocy biernej. Na podstawie pomiaru załącza człony kondensatorowe o odpowiedniej mocy w celu utrzymania określonego współczynnika mocy cos φ.

Sprzedaż podzespołów

Baterie do kompensacji mocy biernej indukcyjnej

Baterie dławików do kompensacji mocy biernej pojemnościowej

Baterie hybrydowe do kompensacji mocy biernej pojemnościowej i indukcyjnej

Filtry aktywne

Statyczne generatory mocy biernej - SVG

© OLMEX KMB Sp. z o.o. All Rights Reserved.