Strona główna » KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ SN i WN » Baterie kondensatorów regulowane

Baterie kondensatorów regulowane

BKS - baterie kondensatorów do kompensacji grupowej lub centralnej, regulowane automatycznie

Baterie kondensatorów do kompensacji grupowej i centralnej

Baterie kondensatorów mogą być wykonane na kilka sposobów: wnętrzowo, napowietrznie, w obudowie lub na stelażu. Służą one do kompensacji mocy biernej. Posiadają moc znamionową od 3 kV do 30 kV. Specjalny regulator baterii kondensatorów steruje pracą urządzenia. Jest on niezbędnym elementem wyposażenia. W praktyce regulator baterii kondensatorów automatycznie dobiera określoną moc znamionową w sieci w zależności od zapotrzebowania. Regulator baterii kondensatorów samodzielnie aktywuje wymaganą liczbę członów baterii. W ten sposób ustawia współczynnik mocy na odpowiednim poziomie. Aby urządzenie działało sprawnie, ważny jest odpowiedni dobór baterii kondensatorów. Źle dobrane akcesorium może wiązać się m.in. z uszkodzeniem układu. Regulator baterii kondensatorów poza współczynnikiem mocy biernej wskazuje też inne parametry, np. częstotliwość napięcia sieciowego czy prąd w fazie pomiarowej. Niemniej jednak regulator baterii kondensatorów działa w oparciu o pomiar mocy czynnej i biernej. Efektywnie kompensuje moc do poziomu wymaganego przez dostawcę energii. Od odpowiedniego doboru baterii kondensatorów zależy jakość wykonywanej pracy.

Regulowane automatycznie baterie kondensatorów

Docelowo, baterie składają się z kondensatorów w układzie podwójnej gwiazdy oraz przekładnika prądowego w łączeniu międzygwiazdowym i przekładników napięciowych rozładowczych. Dodatkowo, baterie kondensatorów wyposażone są w osprzęt pomocniczy, czyli dławiki ochronne i ograniczające prądy łączeniowe, ograniczniki przepięć oraz wkładki bezpiecznikowe średniego napięcia. Urządzenie posiada stopień ochrony od IP00 do IP54. Dobór baterii kondensatorów zależy od możliwych w instalacji przeciążeń prądowych i napięciowych, na jakie jest narażona. Dopuszczalne dla urządzenia przeciążenia rozpisane są w tabeli z danymi technicznymi. Baterie kondensatorów „produkują” moc bierną pojemnościową. Jednostką określającą wartość mocy jest kilowar. Baterie kondensatorów są polecane wszystkim odbiorcom, którzy są rozliczani za ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej. Regulator baterii kondensatorów służy do sterowania kompensacji mocy biernej. Na podstawie pomiaru załącza człony kondensatorowe o odpowiedniej mocy w celu utrzymania określonego współczynnika mocy cos φ.

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe:3kV, 6kV, 10kV, 15kV, 20kV, 30kV
Moc znamionowa:wg zapotrzebowania
Częstotliwość znamionowa:50Hz
Dopuszczalne przeciążenie prądowe:1,3 x In
Dopuszczalne przeciążenia napięciowe:

1,10 x Un (12h w ciągu każdych 24h)

1,15 x Un (0,5h w ciągu każdych 24h)

1,20 x Un (5 min)

1,30 x Un (1 min)

Stopień ochrony:IP00 do IP54

 

Wyposażenie podstawowe:

 • kondensatory w układzie podwójnej gwiazdy (Y-Y)
 • przekładnik prądowy w połączeniu międzygwiazdowym do zabezpieczenia od zwarć wewnętrznych
 • przekładniki napięciowe rozładowcze
 • stycznik / wyłącznik

Wyposażenie dodatkowe:

 • dławiki ograniczające prądy łączeniowe,
 • dławiki ochronne p=7%, p=14%,
 • ograniczniki przepięć
 • wkładki bezpiecznikowe SN
 • odłącznik / rozłącznik / uziemnik

Wykonanie:

 • wnętrzowe lub napowietrzne
 • w obudowie lub na stelażu
© OLMEX KMB Sp. z o.o. All Rights Reserved.