Strona główna » KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ SN i WN » Podzespoły średniego i wysokiego napięcia

Podzespoły średniego i wysokiego napięcia

KONDENSATORY JEDNOFAZOWE

Jednofazowe kondensatory mocy produkowane są w wykonaniu wnętrzowym i napowietrznym. Kondensatory są wyposażone w wewnętrzne zabezpieczenia zwijek oraz rezystory rozładowcze gwarantujące obniżenie napięcia na zaciskach zgodnie z normami. Kondensatory SN są najczęściej wyposażone we wbudowane rezystory rozładowcze, które umożliwiają ustawienie wartości napięcia do poziomu określonego normą po odłączeniu kondensatora od sieci zasilającej. Napięcie i czas rozładowania mogą być modyfikowane wedle uznania. Dielektryk kondensatora kompensacyjnego stanowi polipropylen w postaci powłok napylonych obustronnie na folii aluminiowej, zamknięty w obudowie ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo. Kondensatory SN to wyposażenie charakteryzujące się wydajnością. Wynika to ze zastosowanych rozwiązań podczas produkcji. Do poprawnego funkcjonowania aparatury potrzebne są także dławiki kompensacyjne, które są przeznaczone do kompensacji mocy biernej pojemnościowej. Powstały one z myślą o systemach kablowych i liniach przemysłowych o wysokim napięciu. Tym, co charakteryzuje dławiki kompensacyjne SN jest przede wszystkim solidne wykonanie.

OGÓLNE PARAMETRY TECHNICZNE

 • Napięcie znamionowe: 1…30 kV
 • Moc znamionowa: 10…900 kVar
 • Częstotliwość: 50 lub 60 Hz
 • Straty mocy czynnej: 0,07…0,15 W/kVar
 • Tolerancja pojemności: -5% … +10%
 • Klasa temperaturowa: -40°C… +60°C
 • Dopuszczalne napięcie robocze:
  • 1,1 Un – 8 h/dobę
  • 1,15 Un – 0,5 h/dobę
  • 1,2 Un – 5 min
  • 1,3 Un – 1 min
 • Dopuszczalne przeciążenie prądowe: 1,3 In
 • Stopień ochrony obudowy: IP 00
 • Pozycja pracy:
  • pionowa
  • pozioma na wąskim boku

KONDENSATORY TRÓJFAZOWE OLEJOWE

Trójfazowe kondensatory mocy produkowane są w wykonaniu wnętrzowym i napowietrznym.

Olejowe kondensatory SN wyposażone są w wewnętrzne zabezpieczenia zwijek oraz rezystory rozładowcze gwarantujące obniżenie napięcia na zaciskach zgodnie z normami.

Dielektryk kondensatora stanowi polipropylen w postaci powłok napylonych obustronnie na folii aluminiowej, zamknięty w obudowie ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo. Dzięki temu kondensatory SN są wydajne i przystosowane do pracy w ciężkich warunkach. Charakteryzują się również wytrzymałością.

OGÓLNE PARAMETRY TECHNICZNE Napięcie znamionowe: 1…13,0 kV Moc znamionowa: 20…300 kVar Częstotliwość: 50 lub 60 Hz Straty mocy czynnej: 0,07…0,15 W/kVar Tolerancja pojemności: -5% … +10% Klasa temperaturowa: -25°C… +60°C Dopuszczalne napięcie robocze: 1,10 Un – 8 h/dobę 1,15 Un – 0,5 h/dobę 1,20 Un – 5 min 1,30 Un – 1 min

KONDENSATORY TRÓJFAZOWE W TECHNOLOGII SUCHEJ

Suche kondensatory typu MSD dedykowane są do zabudowy w obiektach, gdzie występuje zwiększone zagrożenie pożarowe, jak np. kopalnie, na terenach ochrony wód czy też stacjach pomp wody pitnej. Kondensatory wysokiego napięcia w technologii suchej mają szerokie zastosowanie tam, gdzie elementy z izolacją olejową nie są dopuszczane do stosowania. Technologia MSD bazuje na konsekwentnej kontynuacji sprawdzonej technologii „samoleczących się” kondensatorów mocy niskiego napięcia. Pozwala ona również na ekologiczną produkcję kondensatorów średniego napięcia niezawierających palnego wypełnienia olejowego. Kondensatory wysokiego napięcia cechują się kompaktową budową i dużą pojemnością. Są najczęściej używane w systemach elektroenergetycznych.

Właściwa aktywna część kondensatora składa się z dużej ilości wysokojakościowych „samoleczących się” zwijek okrągłych MKP, które połączone ze sobą w pakiety zabudowane są w metalowej obudowie. Kondensatory wysokiego napięcia stworzone w oparciu o technologię MSD są wykonane z materiałów o najwyższej jakości. W specjalnym procesie osiągnięta zostaje znakomita jakościowo izolacja (stanowiąca materiał stały) pomiędzy częścią aktywną a obudową, która zaprojektowana i sprawdzona jest odpowiednio do wymogów izolacji znamionowej. Kondensatory te znajdują zastosowanie w takich urządzeniach jak lodówki, wentylatory, myjki czy klimatyzacje.

OGÓLNE PARAMETRY TECHNICZNE
Napięcie znamionowe: 3,3…12 kV
Moc znamionowa: 50…535 kVar
Częstotliwość: 50 lub 60 Hz
Straty mocy czynnej: 0,25 W/kVar
Tolerancja pojemności: -5…+5%
Klasa temperaturowa: -40/D

Dopuszczalne napięcie robocze:
1,1 Un – 12 h/dobę
1,15 Un – 0,5 h/dobę
1,2 Un – 5 min (200x)
1,3 Un – 1 min (200x)

Dopuszczalne przeciążenie prądowe: 1,3 In
Żywotność: >100 000 h
Zgodność z normami: IEC-871, VDE-EN 61071, PN-EN 871-1

DŁAWIKI OGRANICZAJĄCE PRĄDY ŁĄCZENIOWE

Służą do ograniczania przejściowych przeciążeń prądowych, które mogą występować
podczas załączania kondensatorów do sieci.

Zjawisko to nasila się w szczególności, gdy bateria załączana jest równolegle do innych już
będących pod napięciem baterii kondensatorów.

Dławiki ogarniające obniżają przeciążenia prądowe do wielkości odpowiadającym
kondensatorom.

Dane techniczne:
Napięcie znamionowe: 3kV, 6kV, 10kV, 15kV, 20kV, 30kV
Prąd/indukcyjność: wg zapotrzebowania
Częstotliwość znamionowa: 50Hz
Stopień ochrony: IP 00

Wykonanie:
– wnętrzowe lub napowietrzne

DŁAWIK OGRANICZAJĄCY KONDAS

DŁAWIKI OCHRONNE p=7%, p=14%

W sieciach, w których wstępują urządzenia generujące wyższe harmoniczne lub może wystąpić rezonans baterii z siecią do ochrony kondensatorów należy stosować dławiki ochronne. Tworzą one z pojemnościami kondensatorów układy rezonansowe chroniąc kondensatory przez wpływem wyższych harmonicznych.

W zależności od potrzeb dławiki występują w wykonaniu rdzeniowym lub bezrdzeniowym.
Dławiki p=7% – chronią kondensatory od 5-tej harmonicznej
Dławiki p=14% – chornią kondensatory już od 3-tej harmonicznej

DŁAWIK FILTRUJĄCY FKD-MV ELECTRONICON

DŁAWIKI INDUKCYJNE (KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ POJEMNOŚCIOWEJ)

Dławiki przeznaczone są do kompensacji mocy biernej pojemnościowej. Dzięki rozwojowi odnawialnych źródeł energii akcesoria zyskują na znaczeniu. Dławiki kompensacyjne SN stosuje się m.in. w farmach wiatrowych. Dostępne są w wersji rdzeniowej oraz bezrdzeniowej w wykonaniu wnętrzowym oraz napowietrznym. Dławiki kompensacyjne SN są wykonane z miedzi elektrolitycznej. Umocowanie i budowa uzwojeń gwarantują dobrą wytrzymałość zwarciową i dielektryczną. Dławiki kompensacyjne SN znajdują swoje zastosowanie głównie w kompensacji długich linii kablowych SN/WN. Wprowadzają one moc bierną pojemnościową do sieci. W praktyce dławiki kompensacyjne SN stanowią niezbędne elementy wydajnej pracy. Mają zabezpieczać sieć elektryczną przed cykliczną „nadprodukcją” biernej mocy pojemnościowej.

DŁAWIK KOMPENSACYJNY KONDAS
© OLMEX KMB Sp. z o.o. All Rights Reserved.