Cosinus fi

Czym jest Cosinus fi?

Cosinus fi jest miarą wykorzystania energii elektrycznej (tj. moc czynna) przez urządzenia elektryczne względem energii, która jest im dostarczana (tj. moc pozorna). To współczynnik mocy, który służy do określania sprawności energetycznej – niska wartość oznacza mniej efektywne wykorzystanie energii, z kolei wysoka bardziej efektywne.

 

Współczynnik mocy oblicza się za pomocą wzoru:

Cos φ = PS

gdzie:

P – określa moc czynną
S – określa moc pozorną

© OLMEX KMB Sp. z o.o. All Rights Reserved.