Energia czynna

Czym jest energia czynna?

Na fakturze za dostawę energii zawartych jest wiele pozycji. Energia czynna stanowi jedną z podstawowych opłat dotyczących rachunku. Energia czynna (zwana również użyteczną) stanowi wartość energii zużywanej w danym okresie. Jest to część energii elektrycznej, która jest zamieniana na pracę użyteczną (np. światło, ruch, ciepło). W powszechnym rozumieniu jest to prąd zasilający urządzenia znajdujące się w biurze, gospodarstwie domowym czy zakładzie przemysłowym. Jej wartość wyrażana jest w watach.

© OLMEX KMB Sp. z o.o. All Rights Reserved.