Strona główna » Podstawowe pojęcia » Energia elektryczna bierna

energia elektryczna bierna

Energia elektryczna

Energia elektryczna to uporządkowany ruch cząsteczek, którego nośnikami są elektrony. Stanowi jeden z podstawowych przedmiotów obrotu na rynku. Znaleźć ją można w każdym gospodarstwie domowym czy firmie. Dzieli się ją na trzy rodzaje: energię czynną, bierną i pozorną.

 

Energia elektryczna bierna

Energia elektryczna bierna odgrywa kluczową rolę w układach elektroenergetycznych. Jest ona niezbędna, jeśli zależy nam na nieprzerwanym zasileniu urządzeń w domu. Energia elektryczna bierna krąży między siecią elektroenergetyczną, a odbiornikami. Nie przyczynia się ona w żadnym stopniu do napędzania pracy mechanicznej urządzeń. Energia elektryczna bierna, jest jednak niezbędna do ich prawidłowego działania. W zależności od wartości kąta fazowego φ możemy mówić o energii indukcyjnej (pobranej), bądź pojemnościowej (oddanej). 

© OLMEX KMB Sp. z o.o. All Rights Reserved.