Strona główna » Podstawowe pojęcia » Kompensacja ziemnozwarciowa

kompensacja ziemnozwarciowa

Prąd ziemnozwarciowy a redukcja ryzyka

Jeżeli następuje sytuacja, w której wartości prądów jednofazowych zwarć z ziemią przekraczają graniczne wartości i dochodzi do tzw. samogaszenia łuku, należy podjąć odpowiednie działania. W przeciwnym razie łuk długotrwały może się utrzymywać. O czym należy pamiętać, chcąc zredukować wszelkie straty?

 

Kompensacja ziemnozwarciowa

Kompensacja ziemnozwarciowa stanowi złożony proces polegający na równoważeniu prądu pojemnościowego i uziemieniu punktu neutralnego sieci. W polskich sieciach SN w tym celu wykorzystuje się tzw. dławiki gaszące (zwany również cewkami Petersena). Podstawowym celem kompensacji ziemnozwarciowej jest gaszenie zwarć łukowych w liniach napowietrznych. Należy zadbać o spełnienie warunku wyznaczonego za pomocą wzoru:


Ik1< Igran


gdzie:


k1– określa wartość prądu ziemnozwarciowego


gran – określa wartość granicznego prądu gaszenia zwarć łukowych 

© OLMEX KMB Sp. z o.o. All Rights Reserved.