Strona główna » Podstawowe pojęcia » Moc bierna pobrana

moc bierna pobrana

Charakterystyka mocy biernej

Moc bierna to moc, która nie jest zamieniana na użyteczną pracę lub ciepło. Ma ona charakter pulsacyjny i wiąże się z przepływem w sieci. Choć, jak sama nazwa wskazuje, nie odgrywa aktywnej roli w procesie wykorzystania mocy do zasilania określonego odbiornika w energię, konieczna jest do działania różnych maszyn elektrycznych.

Moc bierna pobrana

Moc bierna, w zależności od wartości kąta fazowego φ, może mieć wartość ujemną lub dodatnią. Drugim typem jest moc bierna indukcyjna, którą często na fakturach opisuje się jako pobraną. Jest to moc powiązana ze zjawiskiem indukcji. Utrzymuje ona środowisko, w którym pracuje odbiornik. Moc bierną pobraną wytwarza sprzęt posiadający uzwojenia – niektóre urządzenia potrzebują pola magnetycznego do pracy.

© OLMEX KMB Sp. z o.o. All Rights Reserved.