Strona główna » Podstawowe pojęcia » Moc bierna pojemnościowa

Moc bierna pojemnościowa

Moc bierna – definicja

Wszystkie urządzenia, które są połączone z siecią elektroenergetyczną, pobierają dwa rodzaje mocy: bierną i czynną.

 

Moc bierna to miara energii pulsującej między źródłem energii elektrycznej a elementem odbiornika. Określa się ją za pomocą litery „Q”, natomiast jednostką pomiaru jest war (tj. wolt amper reaktancyjny). Moc bierna stanowi iloczyn sinusa kąta przesunięcia fazowego między napięciem a prądem oraz wartości skutecznych napięć i prądu. Wyznacza się ją za pomocą wzoru:

 

Q = U · I · sin · φ

 

gdzie:

 

Q = moc bierna

 

U, I = wartości skuteczne napięcia i natężenia prądu

 

sin = sinus kąta

 

φ = przesunięcie fazowe między prądem a napięciem

 

W przeciwieństwie do mocy czynnej, bierna nie jest zamieniana na pracę użytkową. Mimo to jej obecność jest niezbędna, ponieważ ma związek z wytworzeniem określonych warunków fizycznych (np. generowanie pola magnetycznego). Może pojawiać się w jednym z dwóch antagonistycznych charakterów: indukcyjnym (pobranym) lub pojemnościowym (oddanym).

 

Moc bierna pojemnościowa

Moc bierna pojemnościowa związana jest ściśle z obecnością elementów pojemnościowych w układzie elektrycznym. Produkują ją odbiorniki, które posiadają w obwodach wejściowych kondensatory. Zostaje oddana do sieci elektromagnetycznej przez różnego rodzaju urządzenia – mogą nimi być np. ekrany (np. monitory i telewizory), oświetlenie LED, zasilacze oraz kuchenki indukcyjne. Co istotne, moc ta może mieć negatywny wpływ na sprawność układu elektroenergetycznego. Przepływ mocy biernej pojemnościowej między źródłem a odbiornikiem jest w stanie obciążyć instalacje i wpłynąć na przepustowość okablowania, wywołując tym samym widoczne straty mocy czynnej.

© OLMEX KMB Sp. z o.o. All Rights Reserved.