Strona główna » Podstawowe pojęcia » Statyczny generator mocy biernej – SVG

Statyczny generator mocy biernej – SVG

Czym jest Statyczny generator mocy biernej – SVG?

Statyczny generator mocy biernej – SVG (Static Var Generator) stanowi jedno ze skutecznych rozwiązań technologicznych w dziedzinie kompensacji mocy biernej. Jego działanie polega na dostarczeniu energii elektrycznej płynącej w kierunku przeciwnym do kierunku pobieranego przez odbiornik – w ten sposób zredukowane zostają koszty ponoszone z tytułu generowania energii biernej. Urządzenie wykorzystuje do pracy układy tranzystorów IGBT z izolowaną bramką.

© OLMEX KMB Sp. z o.o. All Rights Reserved.