Tangens fi

Czym jest Tangens fi?

Tangens fi jest współczynnikiem, który określa wielkość poboru mocy biernej w stosunku do mocy czynnej. Wartość ta nie powinna przekroczyć 0,4 – jeśli tak się stanie, w przewodach przesyłowych sieci energetycznej dochodzi do spadku mocy. W ten sposób następuje znaczący wzrost strat mocy.


Współczynnik określa się za pomocą wzoru:


Tg φ = Q/P


gdzie:


Q – określa wartość mocy biernej

P – określa wartość mocy czynnej

/

© OLMEX KMB Sp. z o.o. All Rights Reserved.