Podzespoły średniego i wysokiego napięcia

KONDENSATORY JEDNOFAZOWE

Jednofazowe kondensatory mocy produkowane są w wykonaniu wnętrzowym i napowietrznym.
Kondensatory są wyposażone w wewnętrzne zabezpieczenia zwijek oraz rezystory rozładowcze gwarantujące obniżenie napięcia na zaciskach zgodnie z normami.

Dielektryk kondensatora stanowi polipropylen w postaci powłok napylonych obustronnie na folii aluminiowej, zamknięty w obudowie ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo.

OGÓLNE PARAMETRY TECHNICZNE
Napięcie znamionowe: 1…30 kV
Moc znamionowa: 10…900 kVar
Częstotliwość: 50 lub 60 Hz
Straty mocy czynnej: 0,07…0,15 W/kVar
Tolerancja pojemności: -5% … +10%
Klasa temperaturowa: -40°C… +60°C

Dopuszczalne napięcie robocze:

1,1 Un – 8 h/dobę
1,15 Un – 0,5 h/dobę
1,2 Un – 5 min
1,3 Un – 1 min

Dopuszczalne przeciążenie prądowe: 1,3 In
Stopień ochrony obudowy: IP 00

Pozycja pracy:

  • pionowa
  • pozioma na wąskim boku

KONDENSATORY TRÓJFAZOWE OLEJOWE

Trójfazowe kondensatory mocy produkowane są w wykonaniu wnętrzowym i napowietrznym.

Kondensatory są wyposażone w wewnętrzne zabezpieczenia zwijek oraz rezystory rozładowcze gwarantujące obniżenie napięcia na zaciskach zgodnie z normami.


Dielektryk kondensatora stanowi polipropylen w postaci powłok napylonych obustronnie na folii aluminiowej, zamknięty w obudowie ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo.


OGÓLNE PARAMETRY TECHNICZNE
Napięcie znamionowe: 1…13,0 kV
Moc znamionowa: 20…300 kVar
Częstotliwość: 50 lub 60 Hz
Straty mocy czynnej: 0,07…0,15 W/kVar
Tolerancja pojemności: -5% … +10%
Klasa temperaturowa: -25°C… +60°C

Dopuszczalne napięcie robocze:
1,10 Un – 8 h/dobę
1,15 Un – 0,5 h/dobę
1,20 Un – 5 min
1,30 Un – 1 min

KONDENSATORY TRÓJFAZOWE W TECHNOLOGII SUCHEJ

Suche kondensatory typu MSD dedykowane są do zabudowy w obiektach, gdzie występuje zwiększone zagrożenie pożarowe, jak np. kopalnie, na terenach ochrony wód czy też stacjach pomp wody pitnej. Mają szerokie zastosowanie tam, gdzie kondensatory z izolacją olejową nie są dopuszczone do stosowania.


Technologia MSD bazuje na konsekwentnej kontynuacji sprawdzonej technologii „samoleczących się” kondensatorów mocy niskiego napięcia. Pozwala ona również na ekologiczną produkcję kondensatorów średniego napięcia niezawierających palnego wypełnienia olejowego. Właściwa aktywna część kondensatora składa się z dużej ilości
wysokojakościowych „samoleczących się” zwijek okrągłych MKP, które połączone ze sobą w pakiety zabudowane są w metalowej obudowie.

W specjalnym procesie osiągnięta zostaje znakomita jakościowo izolacja (stanowiąca materiał stały) pomiędzy częścią aktywną a obudową, która zaprojektowana i sprawdzona jest odpowiednio do wymogów izolacji znamionowej.

OGÓLNE PARAMETRY TECHNICZNE
Napięcie znamionowe: 3,3…12 kV
Moc znamionowa: 50…535 kVar
Częstotliwość: 50 lub 60 Hz
Straty mocy czynnej: 0,25 W/kVar
Tolerancja pojemności: -5…+5%
Klasa temperaturowa: -40/D

Dopuszczalne napięcie robocze:
1,1 Un – 12 h/dobę
1,15 Un – 0,5 h/dobę
1,2 Un – 5 min (200x)
1,3 Un – 1 min (200x)

Dopuszczalne przeciążenie prądowe: 1,3 In
Żywotność: >100 000 h
Zgodność z normami: IEC-871, VDE-EN 61071, PN-EN 871-1

DŁAWIKI OGRANICZAJĄCE PRĄDY ŁĄCZENIOWE

Służą do ograniczania przejściowych przeciążeń prądowych, które mogą występować
podczas załączania kondensatorów do sieci.
Zjawisko to nasila się w szczególności, gdy bateria załączana jest równolegle do innych już
będących pod napięciem baterii kondensatorów.
Dławiki ogarniające obniżają przeciążenia prądowe do wielkości odpowiadającym
kondensatorom.

Dane techniczne:
Napięcie znamionowe: 3kV, 6kV, 10kV, 15kV, 20kV, 30kV
Prąd/indukcyjność: wg zapotrzebowania
Częstotliwość znamionowa: 50Hz
Stopień ochrony: IP 00

Wykonanie:
– wnętrzowe lub napowietrzne

DŁAWIK OGRANICZAJĄCY KONDAS

DŁAWIKI OCHRONNE p=7%, p=14%

W sieciach, w których wstępują urządzenia generujące wyższe harmoniczne lub może wystąpić rezonans baterii z siecią do ochrony kondensatorów należy stosować dławiki ochronne. Tworzą one z pojemnościami kondensatorów układy rezonansowe chroniąc kondensatory przez wpływem wyższych harmonicznych.

W zależności od potrzeb dławiki występują w wykonaniu rdzeniowym lub bezrdzeniowym.
Dławiki p=7% – chronią kondensatory od 5-tej harmonicznej
Dławiki p=14% – chornią kondensatory już od 3-tej harmonicznej

DŁAWIK FILTRUJĄCY FKD-MV ELECTRONICON

DŁAWIKI INDUKCYJNE (KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ POJEMNOŚCIOWEJ)

Dławiki przeznaczone są do kompensacji mocy biernej pojemnościowej.

Dostępne są w wersji rdzeniowej oraz bezrdzeniowej w wykonaniu wnętrzowym oraz napowietrznym.

Dławiki SN znajdują swoje zastosowanie głównie do kompensacji długich linii kablowych SN/WN, które wprowadzają moc bierna pojemnościową do sieci.

DŁAWIK KOMPENSACYJNY KONDAS

© OLMEX KMB Sp. z o.o. All Rights Reserved.